جستجو در شمع سبز

گاوها

قدرت خرسها
تحلیل تکنیکال

اندیکاتور قدرت خرس ها (bears power)

اندیکاتور قدرت خرس ها یکی از انواع نوسانگر ها می باشد که توسط الکساندر الدر طراحی گردید و در کتاب وی به نام تجارت برای