جستجو در شمع سبز

شاردینگ، پایگاه داده، شاردینگ چیست، شاردینگ معنی، معنی شاردینگ، شاردینگ به چه معناست، شاردینگ ارز دیجیتال، شارد، شارد چیست، sharding،shard، کاربرد شارد

شاردینگ sharding
آموزش

شاردینگ (Sharding)

شاردینگ یک نوع پارتیشن بندی پایگاه داده است که پایگاه های داده بسیار بزرگ را به قطعات کوچکتر ، سریعتر و با سهولت بیشتری مدیریت