قانون انتقال اطلاعات چیست؟

قانون انتقال اطلاعات

 قانون انتقال اطلاعات تغییرات عمده‌ای را در مورد رعایت دارایی های مجاز ایجاد می کند و نحوه عملکرد ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) را در آینده به طور اساسی تغییرمی دهد.

 برای آماده سازی صرافی های رمزنگاری باید علاوه بر داشتن سیاست های مشخص، رویکردهای مبتنی بر ریسک را نیز اعمال کنند.

در ۱۵ مارس ۲۰۱۹ مدیر FinCEN اعلامیه ای در مورد انتقال ارائه داد: این مورددر CVC (ارز مجازی قابل تبدیل) اعمال می شود و ما انتظار داریم که شما آن را رعایت کنید وی افزود:FinCVC از طریق معاینات واگذار شده در خدمات درآمد داخلی(IRS) از سال ۲۰۱۴ معاینه فنی را انجام می‌دهد که شامل رعایت قوانین انتقال به صندوق است. در برابرMSBهایی که در انتقال پول CVCمشغول هستند.

قانونAMLدر سال ۲۰۲۰ تعریف موسسه مالی تحتBSA را گسترش می دهد و در حال حاضر شامل مشاغلی است که مبادله یا درگیر انتقال رمزارزها هستند. تقریباً یک دهه است

کهFinCEN آشکار کرده است که کدام مدل های تجاری ارزهای رمزنگاری شده دارای شرایط انتقال‌دهنده پول هستند و بنابراین باید از قوانین انتقال پیروی کنند.

در سالFinCEN،۲۰۱۱ قانون نهایی را صادر کرد، مبنی بر اینکه انتقال دهنده پول افرادی هستند که ارزش را جایگزین ارز می‌کنند و آنها را منتقل می‌کنند‌ مانندCVC به دنبال آن بیانیه در سالFinCEN ارزهای مجازی و مسئولیت های نظارتی را منتشر کرد که در آن آمده بود فقط مبادله کنندگان و مدیرانCVCها و نه کاربران،انتقال دهنده پول هستند این بیانیه به عنوان شرکت‌های ارزهای رمزنگاری شده است تا از قوانین انتقال FinCEN پیروی کنند.

قانون انتقال اطلاعات

 قانون انتقال رازداری بانک

 در سال ۱۹۹۵ شورای حکام فدرال رزرو وFinCEN به طور مشترک قانون برای بانک‌ها و سایر موسسات مالی غیر بانکی صادر کرد که مربوط به اطلاعات مورد نیاز برای انتقال وجه ها است‌این قانون شامل دو بخش است.قانون ثبت و آنچه به عنوان قانون انتقال شناخته می‌شود قانون ثبت، موسسات مالی را ملزم به جمع‌آوری نگهداری اطلاعاتی می کند که به نوبه خود طبق قانون انتقال باید با انتقال وجوه همراه باشد و به همراه آن هر موسسه مالی و متوالی در زنجیره انتقال وجوه منتقل شوند.

 اطلاعات انتقال قوانین مورد نیاز

 برای رعایت قانون انتقال اطلاعات زیر لازم‌است:

۱- نام فرستنده

۲- شماره حساب فرستنده

۳- آدرس فرستنده

۴- هویت موسسه مالی

۵- مبلغ منتقل شده

۶- تاریخ انتقال

برخلاف راهنماییFinCEN،FATFتصریح کرد که موسسه‌مالی گیرنده باید همان اطلاعات منبع تا آنجا که اطلاعات توسط خدمات پولی اولیه ارائه شده است حفظ کند.

تفاوت بین راهنمای FinCENو FATF،جدا از آستانه معاملات محدود است:۱۰۰۰ دلار(FATF)و۳۰۰۰ دلار(FinCEN) هنگامی که قانون انتقال برای انتقال بانک به بانک تصویب شد، اطلاعات مورد نیاز طبق قانون همان اطلاعاتی است که قبلاً برای انجام انتقال سیمی مورد نیاز بود.

 دراصل مهمترین ویژگی قانون انتقال جمع آوری اطلاعات اضافی نبود،بلکه الزام  انتقال این اطلاعات به گیرنده و ملزم به حفظ آن به حساب در صورت درخواست دولت بعدی بود.

 چالش های بلاک چین و قانون انتقال

ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت کوین که معاملات خود را روی یک بلاک چین انجام می‌دهند به دلیل عدم وجود اطلاعات طرف مقابل در بلاک چین دارای چالش‌های منحصر به فردی در زمینه رعایت قانون انتقال هستند.

کیف پول unhosted: دستگاه نرم افزاری است که به هر موجودی در هر مکانی اجازه می‌دهند تا CVCها را انجام داده و ذخیره کنند

 کیف پول میزبانی شده:wallet میزبانی می‌شود به عنوان مثال در تجارت خدمات پول شناخته شده است.

لازم به ذکر است که تحت قوانین انتقال اف ای تی اف(FATF) وFinCEN رعایت الزامات تنها در موارد ضروری است که وجوه از طرف مشتری یا مشتری بین VASP و یک موسسه مالی منتقل می‌شود این مسئله به این دلیل ظاهر می‌شود که VASPاغلب اطلاعات محدودی در مورد طرف مقابل دارند که بدون آنها نمی توانند تشخیص دهند که کدام معاملات تحت قانون انتقال هستند.

 برای معامله ارز مجاری تنها چیزی که برای انجام معامله لازم است، آدرس ارزهای مجازی تهیه‌کنندگان و ذینفعان است.

تحولات اخیر در رابطه با قانون انتقال در ۲۳ اکتبر ۲۰۲۰ هیئت مدیره سیستم فدرال رزرو وFinCEN یک اطلاعیه مشترک است ایجاد فرمانروایی پیشنهادی(NPRM) در مورد اصلاحات پیشنهادی را درخواست می‌کند که به دنبال اصلاح قوانین ثبت و انتقال موجود است.

جایگزینی تعریف موجود از پول  برایCVC ها، در ۱۸ دسامبر۲۰۲۰ FinCEN یکNPRMصادر کرد که بر اساس آن بانک‌ها و صرافی‌های ارزهای رمزنگاری شده  می بایست اطلاعات در یک حوزه قضای خارجی مشتری خود را در مورد افرادی که ارزهای رمزنگاری شده به ارزش ۳۰ هزار دلار یا بیشتر را به یک کیف پول خصوصی یا از آن انتقال می‌دهند جمع‌آوری کند.

صلاحیت هایNPRM الزامات جدیدی را وضع و اعمال می‌کند که بانک‌ها و بانک هایMSB باید آنها را جمع‌آوری، نگهداری و گزارش دهد وFinCENهیچ اطلاعات پیگیری در مورد NPRMها صادر نکرده است.

در مورد مشتریانی که در حال انجام معاملات ارزهای مجازی با کیف پول های بدون مجوز هستند،NPRM همچنین الزامات و برای معاملات و کیف پول های میزبانی شده شرایط یک موسسه مالی و تحت مشارکتBSA انجام نمی‌شود.

جمع آوری،آوری نگهداری و انتقال اطلاعات مربوط به انتقال وجوه از دلار۳۰۰۰ به ۲۵۰ دلار برای معاملاتی که در خارج از ایالات متحده شروع یا پایان می یابند.

 چگونه قانون انتقال بر فضای رمزنگاری شده تأثیر می گذارد؟

 قانون انتقال یک تغییر اساسی در مورد دارایی های مجازی ایجاد می کند و ممکن است نحوه عملکرد VASP ها را در آینده به طور اساسی تغییر دهد.

برای آماده شدن برای آینده ، مبادلات ارزهای رمزنگاری شده باید علاوه بر داشتن سیاست ها و رویه های مشخص ، رویکردی مبتنی بر ریسک را نیز اعمال کنند.

نمونه های خاص شامل موارد زیر است: کیف پول Unhostedرا ارزیابی کنید.

 ایجاد ارزیابی ریسک در برنامه AML یک سازمان ارزهای رمزنگاری شده امکان محافظت بهتر و همچنین تشخیص در برابر هرگونه معامله کیف پول غیر مشکوک کیف پول را فراهم می آورد.

راه حل های انطباق اجازه می دهد تا تراکنش ها از طریق نرم افزار خود تنظیم کننده مسدود یا رد شوند.

 مدیریت ریسک شخص ثالث یک کلید برای حفظ ماهیت غیرمتمرکز ارزهای رمزنگاری شده به استانداردسازی دسترسی در سایر VASP ها بستگی دارد.

 توسعه و ایجاد استانداردهای مدیریت ریسک برای اشخاص ثالث امکان انجام معاملات را در دستورالعمل های BSA فراهم می کند. تحلیل بازار بسیاری از شرکت های کوچکتر باید تا حد زیادی پیامدهای پولی انجام تجارت در بازار ایالات متحده را در نظر بگیرند. شرکت ها باید عملیات خود را با ریسک ارزیابی کرده و اطمینان حاصل کنند که بهترین شیوه های صنعت برای جلوگیری از آسیب های مالی و شهرت ناشی از نظارت نظارتی رعایت شده است.

کلید پیروی از قانون سفر یک بررسی دقیق یا فرآیند KYC است که اطلاعات اصلی را هنگام سوار شدن مشتری جمع آوری می کند. همچنین ، نرم افزار تجزیه و تحلیل بلاک چین وجود دارد که می تواند به شناسایی جزئیات مرتبط با ریسک در مورد مقصد-صاحبان آدرس کیف پول رمزنگاری شده ، کمک کند. متناوباً،برخی از صرافی ها با محدود کردن نقل و انتقالات خروجی که قانون سفر را به کیف پول هایی که قبلاً متعلق به مشتری است و نه شخص دیگری رعایت کرده اند و تلاش کرده اند تا مبادله یا ارائه دهنده کیف پول به اطلاعاتی که قبلاً جمع آوری کرده است ، اعتماد کنند. Sia Partners با مبادلات ارزهای رمزپایه همکاری می کند تا خط مشی ها و رویه های خود را تدوین کرده و همچنین توصیه های عملی خوبی را برای قانون انتقال BSA ارائه دهد.

 ما می توانیم موثرترین رویکرد مبتنی بر ریسک را طراحی کنیم که به طور ایده آل برای برآوردن نیازهای تجارت ارزهای رمزنگاری شده مناسب است.

ارزجو

به اشتراک بگذارید:

اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
۵ دیدگاه
۲۰ آبان ۱۴۰۰

Having read this I thought it was really informative.
I appreciate you finding the time and effort to put this information together.

I once again find myself spending a significant amount of time both reading and commenting.
But so what, it was still worth it!

۱۹ آبان ۱۴۰۰

I know this if off topic but I’m looking into starting
my own blog and was curious what all is required to get set up?
I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
I’m not very internet smart so I’m not 100% certain. Any recommendations or advice would be greatly appreciated.
Thank you

۱۷ آبان ۱۴۰۰

I am genuinely thankful to the holder of this
web site who has shared this enormous article at at this time.

۱۷ آبان ۱۴۰۰

Truly when someone doesn’t be aware of afterward its up to other viewers that
they will help, so here it happens.

۱۷ آبان ۱۴۰۰

Thank you for any other fantastic post. The place else could anyone get that
kind of info in such an ideal method of writing? I’ve a presentation next week, and I am at the search for such information.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نه − 1 =

ارز ApeCoin چیست؟
ارزهای دیجیتال
زرین حاتمی

ارز ApeCoin چیست؟

در زمانی  اعلام شد که اعضای مجموعه Bored Ape Yacht Club NFT ارز دیجیتال خود یعنی ApeCoin را دریافت خواهند کرد. ApeCoin صریحاً به این

وایت پیپر بیت کوین
ارزهای دیجیتال
khabaz

وایت پیپر بیت کوین چیست؟

وایت پیپر بیت کوین یکی از مواردی است که بسیاری از افراد علاقه دارند آن را که متعلق به طلایه دار دنیای ارز دیجیتال می

شاخص پوشاننده
تحلیل تکنیکال
khabaz

شاخص پوشاننده Envelope

پوشاننده ها شاخص های تحلیل تکنیکال هستند که به طور معمول در نمودار قیمت با مرزهای بالا و پایین ترسیم می شوند.متداول ترین نمونه این