در این ویدئو شما با یک الگوی کندل استیکی دیگر آشنا می شوید که در انتهای روند صعودی رخ میدهد و احتمالا بعد از این الگو روند تغییر خواهد کرد و نزولی خواهد شد.