شما در این ویدئو با مهمترین و جذابترین تفاوت این دو بازار آشنا می شوید.شک نداریم که به بازار جفت ارزها مانند ارزهای دیجیتال علاقه مند می شوید.