تیم شمع سبز در جهت پرورش ثروتمندان آینده دست به ایجاد سایتی جهت آموزش اصولی نموده و امیدوار است که بتواند به اهداف خود برسد.
 
اهداف شمع سبز:

۱-درآمدزایی برای اقشار کم درآمد و یا ایجاد کسب و کار برای افراد بیکار

۲-آموزش و پرورش افراد علاقمند به بازارهای سرمایه

۳-هدایت سرمایه های بی هدف و ایجاد ثروت.

۴-کم کردن هزینه آموزش 

۵- کیفیت بخشیدن به آموزشها.

۶-گسترش علم و تکنیکهای تحلیل بازار ها و ورود درست و صحیح کاربران آن.

استراتژی شمع سبز:

۱-برگزاری با کیفیت ترین همایشها و وبینارها.

۲- جذب اساتید سطح بالا

۳- در اختیار قراردادن دوره های آموزشی با قیمت مناسب.

۴-برگزاری دوره های آموزشی رایگان